DOTACE

projekt program potenciál contipro

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017079:

„Úspory energie v procesech PL BEKO“

Tento projekt je financován zOperačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na zefektivnění manipulačního procesu ve stavebním dvoře společnosti žadatele v obci Tábor - Čekanice. K tomuto zefektivnění dojde výměnou dvou stávajících technologií, a to pásového rypadla a rypadlonakladače, za novou generaci manipulačního pásového rypadla s obdobnou kapacitou, které bude nejen vhodnější pro manipulační operace uvnitř stavební deponie, ale také bude disponovat znatelně úspornějších motorem, který dokáže podat stejný výkon při nižší spotřebě.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty). Stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Současně se také projevuje skutečnost, že rychlonakladač není vždy vhodnou technologií pro čisté manipulace s nákladem (primárně by měl sloužit jako stavební stroj), jeho využití tedy není zcela efektivní.

Díky realizaci projektu dojde ke zefektivnění celého manipulačního procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu produkce. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat stavební materiály s menšími jednotkovými náklady.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

snížení spotřeby energií

snížení emisí CO2

snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno v průběhu roku 2020.

NjJkMTRk